ארכיון יומי: 15 באוגוסט 2014

ב-1 לספטמבר נכנסו לתוקפן תקנות מעקב תרופתי (תקנות הרוקחים [תכשירים]

ב-1 לספטמבר נכנסו לתוקפן תקנות מעקב תרופתי (תקנות הרוקחים [תכשירים] , התשע"ג-2013) המחייבות את חברות התרופות, קופות החולים, בתי חולים ומוסדות רפואיים נוספים בישראל לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות.
דיווחי תופעות לוואי הינם חלק חשוב וחיוני במעקב אחר בטיחות תכשירים רפואיים. קיימת חשיבות רבה לזיהוי, איסוף והערכת דיווחי תופעות לוואי על מנת לאפשר נקיטת צעדים למניעת תופעות לוואי מתרופות.
בנוסף, פותחה מערכת ייעודית לדיווח על תופעות לוואי ע"י משרד הבריאות. המערכת צפויה להנגיש לצוות הרפואי את העברת הדיווחים וכן תאפשר איסוף איכותי של המידע הבטיחותי, מיון ותעדוף הדיווחים לטיפול, הפקת מידע איכותי בזמן קצר לצורך ניתוח, הערכה, הסקת מסקנות וביצוע פעולות בהתאם לצורך להפחתת תופעות לוואי.
כאן