ארכיון יומי: 10 באוקטובר 2014

חדשות – הודעה לחולי סוכרת המגישים לביטוח הלאומי בקשה לקבל קצבת נכות כללית-נכות עקב פגיעה בעבודה- או פטור במס הכנסה

07.10.2014
במסגרת השינויים שנעשים בספר הליקויים בשיתוף עם האיגודים הרפואיים, כדי להתאימם לזמננו, החל ב-1.12.2014 נכנסו לתוקף השינויים הבאים בנושא הסוכרת: 

מי שיש לו סוכרת לא מאוזנת עם סיבוכים נוספים, יקבעו לו בוועדות הרפואיות החל ב-1.12.2014 ואילך אחוזי נכות כוללים בשיעור של 65% לפחות, רק בתנאי שיש לו סיבוך אחד בשיעור של 30% נכות לפחות, או שני סיבוכים בשיעור כולל של 20% נכות רפואית לפחות.
להמשיך לקרוא