ארכיון יומי: 16 באוקטובר 2014

לשלם דמי ביטוח לאומי לעובדים הזרים עד 22.10.2014 לחודשים

יולי,אוגוסט,ספטמבר