ארכיון יומי: 26 באוקטובר 2014

חוזר נכות מס'1901 נכות כללית,נכויות קשות ,קווים מנחים לקביעת דרגה מלאה במקרים של נכויות קשות

חוזר נכות מס' 1901 
נכות כללית,נכויות קשות ,קווים מנחים לקביעת דרגה מלאה במקרים של נכויות קשות
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום 26 באוקטובר.

שלום וברכה, 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת כדי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, לרבות חיי העבודה. 
מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום 26 באוקטובר. 
MECHRAZIM26 10 2014

להמשיך לקרוא