ארכיון יומי: 13 בנובמבר 2014

חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד

101 /08 חוזר
חוזר נכות/ 1786
חוזר שיקום/ 1240
הנדון: חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד ,המשך המידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי