ארכיון יומי: 16 בדצמבר 2014

לאחרונה, רשות המיסים (מכס ומע"מ) פרסמה מכרזים אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות בלבד.

שלום,
לאחרונה, רשות המיסים (מכס ומע"מ) פרסמה מכרזים אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות בלבד.
תאריך אחרון להגשת מועמדות לגבי שלושה מהם: מחר, 17 בדצמבר 2014.
להלן מכרזים אלו:

להמשיך לקרוא

חדשות – הקדמת הקצבאות לרגל חג המולד

לרגל חג המולד יקדים הביטוח הלאומי את תשלום הקצבאות האלה: זקנה, הבטחת הכנסה, נכות, ילד נכה, שירותים מיוחדים, נפגעי עבודה, ניידות, מזונות, שאירים וסיעוד.
הקצבאות ישולמו ב-22 בדצמבר 2014 (ל' בכסלו תשע"ה) במקום ב-28 דצמבר 2014.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי