ארכיון יומי: 19 בדצמבר 2014

קצבאות הזקנה נשחקות: כ-17% מכלל משקי הבית המבוגרים מתחת לקו העוני

קצבאות הזקנה נשחקות: כ-17% מכלל משקי הבית המבוגרים מתחת לקו העוני
ב-2013 הסתכמה קצבת הזקנה בכ-1,500 ש' בחודש ■ דו"ח מרכז טאוב: "קצבת הזקנה אינה מצליחה להדביק את רמת החיים הממוצעת"
07:01 17.12.2014 מאת: ליאור דטל
המשך הכתבה כאן
כל הזכויות שמורות ל-THEMARKER

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי, 2013 / דוח

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי, 2013 / דוח
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי