ארכיון יומי: 29 בינואר 2015

דרושה/ה ממלא/ת מקום לממונה תביעה ארצי בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דרושה/ה ממלא/ת מקום לממונה תביעה ארצי בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תואר המשרה  : ממונה תביעה (ארצי) – מילוי מקום עד חצי שנה
מס' משרה: 81008105  
מס' עיסוק: 51002980
להמשיך לקרוא