ארכיון יומי: 24 בפברואר 2015

35 שנה ברציפות משרד הבריאות רימה מאות אלפי נפגעי נפש ובני משפחותיהם

35 שנה ברציפות משרד הבריאות רימה מאות אלפי נפגעי נפש ובני משפחותיהם
כל זאת, בניגוד לחוק טיפול בחולי נפש סעיף 35א':

"לא תישלל זכות מזכויותיו של חולה ולא תוגבל בדרך כלשהי, אלא על פי חוק".
בבלוג של צביל רופא, כל הזכויות שמורות לצביאל רופא