ארכיון יומי: 20 באפריל 2015

חדשות – מועדי פעילות הביטוח הלאומי ביום הזיכרון ויום העצמאות

ביום הזיכרון, 22.4.2015, המוקד הטלפוני יפעל עד השעה 13:00, ובסניפי הביטוח הלאומי לא תתקיים קבלת קהל אחר הצהריים.
ביום העצמאות, המוקד הטלפוני והסניפים יהיו סגורים.​
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

איך מבצעים החייאת ילדים? מה הם הכללים הבסיסיים לביצוע