ארכיון יומי: 7 במאי 2015

התור ל-MRI: חצי שנה לישראלים; ימים לתיירי מרפא

חולים מופנים לבדיקות בעלות קרינה גבוהה מדי ונדחקים בתור לטובת פעילות של תיירות מרפא,כך עולה מדו"ח מבקר המדינה. כרגיל – תושבי הפריפריה נפגעים יותר עקב מספר מועט של מכשירי דימות, וחולי סרטן מטורטרים למרכזים רפואיים מרוחקים, מטעמי חיסכון ובניגוד לתקנות -המשך כאן
ירון קלנר 05.05.15
כל הזכויות שמורות ל-YNET