ארכיון יומי: 24 ביוני 2015

פרוטוקול מס' 2 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יום שני, כ"א בסיון התשע"ה08 ביוני 2015

פרוטוקול מס' 2 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יום שני, כ"א בסיון התשע"ה 08 ביוני 2015  כאןPROTOCOL 2
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

משרד הבריאות: לא נסגור מרפאות בריאות נפש, העובדים לא ייפגעו, נוסיף תקציב להתמחויות פסיכולוגים

3 ביוני 2015, ו' בתמוז תשע"ה, בשעה 13:00
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת קיימה היום דיון במעמד העובדים במרפאות בריאות הנפש, לקראת תחילת יישום הרפורמה בבריאות הנפש בשבוע הבא.
להמשיך לקרוא