ארכיון יומי: 25 ביוני 2015

אל תשאירו אותם בחוץ

מדרגות, דלתות צרות, מכשולים ברחובות — לרובנו כל אלה לא מפריעים, אבל עבור מיליון ו־600 אלף בעלי מוגבלויות בישראל מדובר בהבדל שבין השתתפות בחיים הציבוריים לבית הסתגרות בבית בבדידות. ועדיין, רבים לא מודעים לחוק הנגישות ולא מיישמים אותו. כתבה ראשונה בסדרה כאן