ארכיון יומי: 4 בספטמבר 2015

פרשת תיאום העמלות בין הבנקים: 35 מיליון שקל מחכים לציבור

הסכום נקבע על ידי בית המשפט במסגרת הסדר פשרה; לקוחות של חמשת הבנקים הגדולים שמעוניינים לקבל את כספם צריכים למלא תצהיר ולהגישו לנאמן עד ה-13.9. ההחזר לכל בעל חשבון יגיע עד עשרות שקלים. הטפסים למילוי כאן  
תומר ורון כלכליסט 
03.09.15,
כל הזכויות שמורות לכלכליסט