ארכיון יומי: 19 בספטמבר 2015

הוראות חדשות לחברות הביטוח אמורות למנוע פגיעה בקשישים

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פירסמה טיוטת הוראות הקובעת נהלים להתנהלות נכונה של חברות הביטוח בעת יישוב תביעה מול קשישים וחולים סיעודיים. כאן
זאב קליין
 17.09.2015 עמוד 25
כל הזכויות שמורות לישראל היום