ארכיון יומי: 22 בספטמבר 2015

צום קל לכל הצמים וגמר חתימה טובה

צום קל לכל הצמים וגמר חתימה טובה

הרעות


להמשיך לקרוא

ערב יום כיפור ט' תשרי-יום שלישי 22בספטמבר צום קל