ארכיון יומי: 8 בינואר 2016

הטבות כספיות לבעלי דרגת נכות גבוהה, נפגעי עבודה – מענק לסידורים חד פעמיים 01.01.2016

זכאותך למענק תיבדק, אם עקב נכותך אתה זקוק לסיוע למטרות אלה :
התאמת תנאי מגורים
סיוע ברכישת אביזרי עזר
סיוע ברכישת רכב לפתרון קשיי הניידות שלך
להמשיך לקרוא

שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2016

שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2016
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

המלכודת של המדינה לעובדים הנכים בעלי המוגבלויות

חוק לרון – עוול שקשה לתאר במילים
המלכודת של המדינה לעובדים הנכים
בעלי המוגבלויות זוכים לקצבה של מעט מעל 2,000 שקלים – שלא להמשיך לקרוא