ארכיון יומי: 19 בינואר 2016

אושר בקריאה ראשונה: נכה בעל ליקוי חמור יהיה זכאי לקצבה לאחר 30 יום ולא לאחר 90 יום

​אושר בקריאה ראשונה: נכה בעל ליקוי חמור יהיה זכאי לקצבה לאחר 30 יום ולא לאחר 90 יום 18 בינואר 2016,
ח' בשבט תשע"ו, בשעה 19:00
להמשיך לקרוא

אושר בקריאה ראשונה: הזכאות לקבלת גמלת סיעוד תתחיל באופן אחיד בתום שבעה ימים מיום הגשת התביעה לגמלה

אושר בקריאה ראשונה: הזכאות לקבלת גמלת סיעוד תתחיל באופן אחיד בתום שבעה ימים מיום הגשת התביעה לגמלה
18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו,  להמשיך לקרוא