ארכיון יומי: 25 בפברואר 2016

חדשות – נקודת השירות בלקייה נפתחת שוב

נקודת השירות ביישוב לקייה נפתחת מחדש לקהל החל ביום רביעי, 17 בפברואר 2016.

קבלת הקהל תתקיים בימי רביעי בין השעות 8:30 – 12:30 בשכונה 3 מגרש 910.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

ביהמ"ש נזף בפניקס: התעמרה בחולת טרשת נפוצה

המבוטחת, שחלתה בטרשת נפוצה ואיבדה את יכולתה לעבוד, טענה כי חברת הביטוח נמנעה שלא כדין מלשלם לה תגמולים חודשיים המגיעים לה על פי הפוליסה. להמשיך לקרוא