ארכיון יומי: 4 באפריל 2016

פורסמו ברשומות תקנות בדבר המידע שחייבת חברת ביטוח למסור לאדם עם מוגבלות שקיבל ממנה יחס שונה בביטוח או שבקשתו לביטוח נדחתה.

31/03/2016 
ביום 24 בפברואר 2016 פורסמו ברשומות תקנות בדבר המידע שחייבת חברת ביטוח למסור לאדם עם מוגבלות שקיבל ממנה יחס שונה בביטוח או שבקשתו לביטוח נדחתה.  להמשיך לקרוא