ארכיון יומי: 6 באפריל 2016

חדשות – עקב עיצומים שהכריז עליהם ועד העובדים בביטוח הלאומי אין מתקיימת קבלת קהל בסניפים

​עקב עיצומים שהכריז עליהם ועד העובדים של הביטוח הלאומי, לא מתקיימת קבלת קהל בסניפים. הועדות הרפואיות מתקיימות כסדרן.
תוכלו לקבל שירות בערוצי השירות הבאים:
המוקד הטלפוני 6050* הארצי
ומוקדים אחרים בנושאים שוניםאתר הביטוח הלאומי  אפליקציית הביטוח הלאומי בסלולר.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי