ארכיון יומי: 5 ביולי 2016

ענף הסיעוד בישראל ובעולם- לאן? 04.07.2016

ענף הסיעוד בישראל ובעולם- לאן?
רשות האוכלוסין וההגירה אגף לתכנון מדיניות
נושא: עובדים זרים  04.07.2016
נושא הסיעוד בישראל והעובדים בענף זה מוכרים היטב לכל משפחה, כאשר טיפול סיעודי מסורתי, שסופק בעבר על ידי בני משפחה, אינו נותן מענה לצורכי הקשישים היום. כאן
כל הזכויות שמורות לרשות האכלוסין