ארכיון יומי: 20 באוגוסט 2016

חדשות – פורסם קול קורא של הקרן לפיתוח שירותים לנכים לבקשת סיוע מוגדל לבנייה או שיפוץ 17.08.2016

הקרן לפיתוח שירותים לנכים פונה לגופים המעוניינים להקים או להרחיב שירותים קיימים לאנשים עם מוגבלות להגיש בקשות עבור סיוע מוגדל לצורך בנייה או שיפוצים.
פירוט תנאי הסף, עדיפויות וטופס הגשת בקשה לסיוע תוכלו למצוא באתר.   כאן
להמשיך לקרוא

דשות – קול קורא לציבור להגשת הצעות בנושא מקבלי קצבאות נכות – מהמוסד לביטוח לאומי

במסגרת חוק ההסדרים והתקציב לשנים 2018-2017, הקצתה ממשלת ישראל סכום של 300 מיליון ש"ח לטובת מקבלי קצבאות נכות בביטוח הלאומי.
הוקם צוות בראשות מנכ"ל הביטוח הלאומי, אשר ימליץ לשר הרווחה והשירותים החברתיים ולשר האוצר על אופן חלוקת התקציב.
לאור החשיבות שאנו מייחסים לשיתוף הציבור בקביעת מדיניות, אנו קוראים לעמותות, לארגוני אנשים עם מוגבלויות ולציבור הרחב, להגיש הצעות לאופן חלוקת התקציב בין אוכלוסיות האנשים בעלי המוגבלויות.
הצוות יבחן את ההצעות. כאן להמשיך לקרוא

האיש שמוכיח שכל אחד יכול להיות אלוף משהוא קטן וטוב

האיש שמוכיח שכל אחד יכול להיות אלוף
משהוא קטן וטוב כאן
כל הזכויות שמורות לערוץ 13