ארכיון יומי: 16 באוקטובר 2016

מועדים לשמחה !

תזכורת-לשלם % 2 ביטוח עבור המטפלים הסיעודיים עד 31.10.2016

2 אחוז – לחודשים יולי אוגוסט ספטמבר.