ארכיון יומי: 24 בינואר 2017

ביטוח לאומי לא רשאי לשלול נוכחות עו"ד בחקירה ללא סיבה טובה

האם מבוטח זכאי להיכנס לחקירה של ביטוח לאומי עם עו"ד? התשובה העקרונית של ביה"ד האזורי לעבודה בת"א הייתה חיובית, וזאת לנוכח חובתה של רשות מנהלית לנהוג בסבירות ובהוגנות.  כאן
מאת: עו"ד ורד פרי  24/01/2017 
כל הזכויות שמורות לאתר פסק דין

ועדת החוקה אישרה: תעודות הזהות והדרכונים הביומטריים יגיעו לאזרחים ישירות עם שליח

24 בינואר 2017, כ"ו בטבת תשע"ז, בשעה 17:30
ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (ג') את תקנות מרשם האוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות) (תיקון), התשע"ו-2016 לבקשת שר הפנים ושרת המשפטים. תעודות הזהות הביומטריות מכילות שבב ובו בצד אמצעי זיהוי ביומטריים, תעודה אלקטרונית לאימות, אשר נועדה לאימות "מרחוק" למטרות ביצוע פעולות שונות להמשיך לקרוא

אושר לקריאה שנייה ושלישית: המונח "קצבת זקנה" יוחלף ב"קצבת אזרח ותיק"

24 בינואר 2017, כ"ו בטבת תשע"ז, בשעה 14:00

אושר לקריאה שנייה ושלישית: המונח "קצבת זקנה" יוחלף ב"קצבת אזרח ותיק"
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, אשר מוזגה עם הצעות חוק דומות של חברי הכנסת נחמן שי (המחנה הציוני), מירב בן ארי (כולנו) ואח', לפיה כדי למנוע פגיעה ברגשות ציבור מקבלי קצבאות הזקנה, בשל להמשיך לקרוא

אושר סופית: חובת כתוביות גם בפרסומות

23 בינואר 2017, כ"ה בטבת תשע"ז, בשעה 20:30
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8), התשע"ז-2017, של ח"כ עיסאווי פריג'.
מוצע לבטל את הפטור הקבוע כיום בסעיף 10(ח) לחוק, לפיו הוראות החוק לא יחולו על תשדירי פרסומת שאורכן אינו עולה על 5 דקות. מוצע לקבוע כי תשדירי פרסומת יהיו מלווים בכתוביות ו-5% מהם יהיו מלווים בתרגום לשפת סימנים. כמו כן, מוצע לקבוע כי תשדיר שירות לציבור יהיה מלווה בכתוביות.
להמשיך לקרוא

אושר סופית: הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז

23 בינואר 2017, כ"ה בטבת תשע"ז, בשעה 20:55
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 190 ) (הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז), התשע"ז-2016, אליה הוצמדה הצעה דומה של ח"כ עומר בר לב.
להמשיך לקרוא