נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית -לבעלי תו כחול בלבד

נסיעה בנתיב תחבורה ציבורי.
חוק נסיעה בנתיב תחבורה ציבורי 

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 85 (, התשס"ח 2008– *הוספת סעיף 71 א
1 1 . בפקודת התעבורה 1 )להלן – הפקודה(, אחרי סעיף 71 א יבוא: "נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית
71 א 1. )א( מי שניתן לו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית רשאי לנהוג ברכב שלגביו ניתן התג האמור בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית, למעט בנתיב שיועד, על פי תמרור, לרכב להסעת המונים שאינו אוטובוס.

)ב( הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב. )ג( השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הנתיבים שבהם רשאי לנהוג מי שניתן לו תג נכה כאמור בסעיף קטן )א(, ובלבד שחלפו שנתיים ממועד התחילה של סעיף זה."

הוספת התוספת  התשיעית
2. אחרי התוספת השמינית לפקודה יבוא:

"תוספת תשיעית

תג נכה התואם במראהו את תמרור ג 43- : חניה לרכב של נכה – משותק רגלים,)סעיף 71 א 1(בהתאם להודעת תעבורה )קביעת תמרורים(, התש"ל 1970-   1 .

2."

א ה ו ד  א ו ל מ ר ט
ראש הממשלה
ש א ו ל  מ ו פ ז
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ש מ ע ו ן פ ר ס
נשיא המדינה
ד ל י ה א י צ י ק
יושבת ראש הכנסת

* התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשס"ח ) 26 בפברואר 2008 (; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

הכנסת – 187 , מיום כ"ד בכסלו התשס"ח ) 4 בדצמבר 2007 (, עמ' 64 .

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173 ; ס"ח התשס"ח, עמ' 208 .

ק"ת התש"ל, עמ' 738 .

* התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשס"ח ) 26 בפברואר 2008 (; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

הממשלה – 335 , מיום ג' בחשוון התשס"ח ) 15 באוקטובר 2007 (, עמ' 16 , עמ' 76 .

ס"ח התשי"ח, עמ' 160 ; התשס"ז, עמ' 66 .

ספר החוקים 2136 , כ"ט באדר א' התשס"ח, 6.3.2008
החלטות של וועדת הכלכלה לא מחייבות שוטרי תנועה, אך החוק המצוטט למטה הוא זה שבתוקף.

מניסיון, אכן יש שוטרים שלא מכירים אותו ותדפיס של החוק משכנע אותם
שהנסיעה בנת"ץ מותרת לבעל תג כחול.

אמרו לי שזה רשום גם באותיות הקטנות בדף שמגיע עם התג החדש, לא בדקתי.
נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית
sh2136-nativ-ziburi
עמוד 232
187_3_2-%d7%a0%d7%aa%d7%a6-transportation

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 85), התשס"ח–2008*
להדפיס ולשמור ברכב

נשמח לתגובתכם

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.