ארכיון יומי: 11 בדצמבר 2017

יום שני, 11 בדצמבר 2017, כ"ג בכסלו תשע"ח, בשעה10:30 -שידור חי

1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשעו-2016 2.
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשעו-2016 3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשעז-2017  כאן
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל