ארכיון יומי: 1 באפריל 2020

תזכורת-לשלם ביטוח לאומי % 2 לעובדים הזרים הסיעודיים

לחודשים אוקטובר ,נובמבר,דצמבר עד 21 לחודש.

בפסח יהיו הסניפים סגורים לקהל

בחג פסח, יהיו הסניפים סגורים לקהל 
כל הזכויות שמורות לביטוח לאומי