ארכיון יומי: 25 באפריל 2020

לתושבינו הדרוזים היקרים- חג הנביא שועייב שמח

חג נבי שועייב הוא חג דרוזי הנערך לכבודו של הנביא. על פי האמונה הדרוזית התגלגלה לנביא שועייב נשמתו של יתרו חותן משה, שבו הם רואים אבי הדת. במקור לדרוזים לא היה תאריך קבוע לחג, אולם לאחר שהכירה ישראל בחגים הדרוזיים באופן רשמי נקבע לו תאריך רשמי: 25–28 באפריל. היום הראשון מיועד לדתיים בלבד ושלושת הימים הנותרים מיועדים לכלל העדה.
קבר הנביא שועייב נמצא מעל הכנרת בכפר חיטין, ומשמש מקום עלייה לרגל. סמוך לקבר נמצא שקע ובו רואים המאמינים את תבנית כף הרגל של הנביא. המנהג הוא לצקת שמן לתוך השקע ואחר כך למשוח אותו על גופם כברכה להצלחה ולמזל טוב.  זכויות למשרד החינוך