ארכיון יומי: 17 במאי 2020

מענק ההתסגלות לבני 67+ ישולם גם עבור חודש מאי

הביטוח הלאומי ישלם את מענק ההסתגלות הנוסף לבני 67+ שלא חזרו לעבודה בחודש מאי, או למי שהוצאו לחל"ת למשך 30 יום או פוטרו בחודש מאי. המענק עבור חודש מאי ישולם בנוסף למענקים עבור החודשים מרץ ואפריל.  תאריך פרסום: 24.04.2020
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי כאן