ארכיון יומי: 2 בנובמבר 2020

אוגדן זכויות וחובות למטופלים ולעובדים זרים בענף הסיעוד

יחידה:מינהל עובדים זרים נושא:עובדים זרים
נושא משני: סיעוד תאריך פרסום 01.07.2020
אוגדן זכויות וחובות למטופלים ולעובדים זרים בענף הסיעוד
זכותון לעובד הזר ומידע נוסף בשפות שונות

ריענון בעניין גביית דמי השמה וטיפול בקשר להעסקת עובדים זרים לסיעוד

04.11.1995 נר לזכרו של יצחק רבין,ראש הממשלה שנרצח בדם קר. 25 שנה לרצח הנתעב, יהי זכרו ברוך

 יצחק רבין ז"ל ראש ממשלת ישראל
ישבנו מול הטלוויזיה כדי לראות את המופע מכיכר רבין כאשר בוצע הרצח הנתעב.
זה כאילו היה אתמול בערב. להמשיך לקרוא