ארכיון יומי: 4 באוקטובר 2021

מדליקים נר לזכרם של חללי מלחמת יום הכיפורים

כאן

לזכרם של הנופלים -48 שנה למלחמת יום הכיפורים

כמה מלחמות עברו עלינו מהיום שקמנו
מלחמת העצמאות
מבצע קדש
מלחמת ששת הימים
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מלחמת שלום הגליל
מלחמת לבנון 1 
המערכה ברצועת הביטחון
מלחמת לבנון 2
מלחמת המפרץ       
מבצע יהונתן
מבצע ליטני