ארכיון יומי: 2 בנובמבר 2022

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים לעולים חדשים

סכום הקצבה יעלה מינואר 2022, באופן הבא: המידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת נכות כללית

סכום קצבת נכות כללית עלה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך.
תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם בשתי פעימות:
ב- 28.11.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים ינואר עד יוני 2021.

ב-22.12.21 תקבלו החזר עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר 2021. שימו לב, למי שיש חוב בביטוח הלאומי הוא יקוזז מתשלום זה. המידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת ילד נכה

העלאת קצבת ילד נכה

1.     סכום קצבת ילד נכה עלה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך.
תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:
החזרים עבור חודשים ינואר – יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.
ב- 28.11.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר  2021 (כולל תוספת למונשם). הפרוט כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים

סכום קצבת שירותים מיוחדים עלה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך:
תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא: המידע כאן

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות

סכום קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות עלה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בהמשך. כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

העלאת קצבאות הנכות בעקבות רפורמת הנכים

אנו שמחים לעדכן אתכם שבעקבות אישור הרפורמה לנכים, הועלו סכומי קצבאות נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה ואזרח ותיק עם השלמה לנכות.
באתר זה ריכזנו את כל התוספות וההטבות שיינתנו לכם בעקבות הרפורמה, בהתאם לקצבה שאתם מקבלים. כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי