ארכיון יומי: 19 במרץ 2023

31.3.2023 המועד אחרון להגשת בקשה לקבלת שירותי חינוך מיוחדים!

נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מודיעה כאן
את פרטי ההתקשרות עם יו"ר הוועדות ניתן למצוא באתר משרד החינוך: http://bit.ly/3mWohLA
כל הזכויות שמורות לנציבות השיוויון לאנשים עם מוגבלות


הדרכות בשפת סימנים בגנים הלאומיים – מרץ ואפריל 2023

רשות הטבע והגנים מבקשת לידע על סיורים עם הדרכה בשפת הסימנים.
הנחיות בקובץ המצורף.
תודה לד"ר אייל מיטרני על המידע החשוב