קטגוריה: מחולל חמצן

טופס פרטים אישיים מונשמים

טופס פרטים אישיים מונשמים
TOFES FOR MUNSHAMIM
כאן 

כל הזכויות שמורות לאתר משרד הרווחה

 

מחולל חמצן

השתתפות עצמית בעד מחוללי חמצן ובלוני חמצן
כדי לקבל מחולל חמצן,
לפנות לקופת החולים ולבקש הפניה לחברה המספקת,ברוב מוחלט של המקרים קופות החולים מספקות את המכשיר דרך חברות שרות.
אם מדובר על שימוש בחמצן לניידות,
ניתן לשאול מסניפי העמותות השונות כמו יד שרה,עזר מציון,עזרה למרפא,
בלון חמצן מספיק לכמה שעות שימוש.
גודל בלון החמצן תלוי בצורך שלכם.
חשוב לדעת שיש להצטייד באישור מרופא בעת ההשאלה בנוסף לערבון