קטגוריה: מחלקת המחקר של הכנסת

נתונים על יוקר המחייה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות 26.10.2014

נתונים על יוקר המחייה בישראל בהשוואה  למדינות המפותחות 26.10.2014

מחלקת המחקר של הכנסת כאן

 

 

מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי

מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי
מחלקת המחקר של הכנסת כאן 30.07.2014

כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים

תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים    -מחלקת המחקר של הכנסת כאן 

08.2014. 14

שירותי תמיכה לתקשורת ללקויי שמיעה

שירותי תמיכה לתקשורת ללקויי שמיעה 1.5.2014 
כאן
כל הזכויות שמורות ל- מחלקת המחקר של הכנסת

הנדון: השירותים המוצעים לחולי פרקינסון בישראל -מחלקת המחקר של הכנסת

הנדון: השירותים המוצעים לחולי פרקינסון בישראל -מחלקת המחקר של הכנסת
10.03.2014  בקובץ PDF  כאן  m03371 PARKINSON
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

ניתוח תקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים לשנים 2013 ו-2014

ניתוח תקציב משרד הרווחה והשירותים
החברתיים לשנים 2013 ו-2014  מחלקת המחקר של הכנסת
קראו כאן   m03211 MECKAR TAKZIV 2013-2014
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל