קטגוריה: מילון מונחים

סיפור הקורונה בשפת הסימנים לילדים

סרטון על בסיס ספר ילדים העוסק במגיפת הקורונה מפורסם בימים אלה במטרה להנגיש את המגיפה לילדים שאינם שומעים, ולחבר בינם לבין ילדים שומעים. צפו כאן
אחיה ראב"ד 15.09.20 זכויות ל-YNET

מילון מקוון לשפת הסימנים הושק היום בכנסת

21 באוקטובר 2015, ח' בחשון תשע"ו, בשעה 13:00

המילון המקוון לשפת הסימנים שיצר המכון לקידום החרש בישראל, הושק היום בלשכת יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין.
להמשיך לקרוא

מילון מונחים

קח"ן =  קצבה חודשית נוספת או החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) – קצבת עידוד
להמשיך לקרוא

קח"ן = קצבה חודשית נוספת

קח"ן = קצבה חודשית נוספת

אדם מוגבל שהועסק במפעל כחלק משיקומו אינו עובד המפעל

2009

פורסם: 18/10/2009  עדכון אחרון: 18/10/2009

אדם מוגבל שהועסק במפעל כחלק משיקומו אינו עובד… המפעלבית הדין הארצי לעבודה קבע בדעת רוב, כי לא התקיימו יחסי עבודה בין מעסיק לבין אדם בעל מוגבלות נפשית, אשר הועסק במקום כחלק מתכנית שיקום. לפיכך, נקבע כי אין לחייב את המעסיק לשלם הפרשי שכר מינימום וזכויות נוספות הנובעות מקיומם של יחסי עבודה.

השופט יגאל פליטמן קבע בדעת רוב, כי ההתקשרות בין הצדדים הייתה שיקומית במהותה ולא נכרת חוזה משפטי מחייב של עבודה וגמולה.

כל הזכויות שמורות לאתר פסק דין, אתר המשפט הישראלי

אדם מוגבל שהועסק במפעל כחלק משיקומו אינו עובד 2009

2009

פורסם: 18/10/2009  עדכון אחרון: 18/10/2009

אדם מוגבל שהועסק במפעל כחלק משיקומו אינו 'עובד… המפעל

בית הדין הארצי לעבודה קבע בדעת רוב, כי לא התקיימו יחסי עבודה בין מעסיק לבין אדם בעל מוגבלות נפשית, אשר הועסק במקום כחלק מתכנית שיקום. לפיכך, נקבע כי אין לחייב את המעסיק לשלם הפרשי שכר מינימום וזכויות נוספות הנובעות מקיומם של יחסי עבודה.

השופט יגאל פליטמן קבע בדעת רוב, כי ההתקשרות בין הצדדים הייתה שיקומית במהותה ולא נכרת חוזה משפטי מחייב של עבודה וגמולה.

כל הזכויות שמורות לאתר פסק דין, אתר המשפט הישראלי

תוספת התלויים ,נכות – שיעורי הקצבה

תוספת התלויים

נכות – שיעורי הקצבה

תוספת התלויים בחלקה – מכיוון שאלו הכנסות שלא מעבודה ראו הסברים מודגשים מאתר המל"ל -נכות -שעורי הקצבה:

תוספת בעבור ילדים ובן זוג (תלויים)

תוספת בעד ילדים משולמת רק בעבור שני הילדים הראשונים.
עקרת בית נכה זכאית לתוספת בעד שני ילדיה הראשונים, אבל אין היא זכאית לתוספת בעד בן זוגה.

שיעור התוספת בעד בן זוג – 50% מן הקצבה הבסיסית המשולמת לנכה (שאינה כוללת את הקצבה הנוספת ואת התוספת עבור התלויים), כלומר, 1,080 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) . התוספת בעד כל אחד משני הילדים הראשונים שיעורה 40% מן הקצבה הבסיסית המשולמת לנכה או לעקרת הבית הנכה, כלומר בעבור כל ילד 863 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) .

תוספת בעבור תלויים לבעלי דרגת אי כושר חלקית

מי שהכנסתו מעבודה עולה על 21% מהשכר הממוצע, כלומר מעל 1,683 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) , ונקבעה לו דרגת אי כושר חלקית, יהיה זכאי לתוספת תלויים מלאה.
מי שהכנסתו מעבודה נמוכה מ- 21% מהשכר הממוצע, כלומר פחות מ- 1,683 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) , ונקבעה לו דרגת אי כושר חלקית, יהיה זכאי לתוספת תלויים חלקית, בהתאם לחלקיות הדרגה (לדוגמה, אם נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 60%, יהיה זכאי לסכום השווה ל-60% מתוספת תלויים מלאה).
קבלת התוספת לידי בן/בת הזוג
קיימת אפשרות לבן או בת הזוג לקבל את התוספת ישירות לחשבונם בבנק.
על בן או בת הזוג לפנות לביטוח הלאומי בכתב, ולציין את שם הבנק, כתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר התוספת.

הפחתת קצבה בשל הכנסות (מעבודה ושלא מעבודה) לנכים המקבלים תוספת בעד בן זוג וילדים
נכה או עקרת בית נכה המקבלים תוספת בעד תלויים בהם, ויש להם הכנסות, ינוכו מקצבתם הסכומים האלה:
1. כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.
2. מסכום ההכנסה מעבודה העולה על 40% מן השכר הממוצע, 3,206 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) – ינוכו 60%.
בכל מקרה, ההפחתה בשל ההכנסות תיעשה רק מסכום הקצבה שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד – 2,160 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) , ולמי שמשולמת תוספת לקצבה, תיעשה ההפחתה רק מסכום הקצבה שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד + סכום התוספת לקצבה.

הגדרת תלויים:
בן/בת זוג תושבי ישראל, שהכנסתם אינה עולה על 57% מן השכר הממוצע, וכן ילד תושב ישראל שלא מלאו לו 18 שנים; או לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי; או לא מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל; או לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות; או לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל; או לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות; או לא מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.

לאישור סופי פנה למחלקת הנכות בסניפך.

t3296 טופס לתוספת תלויים

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי