קטגוריה: קופות גמל

אושרו התקנות המאפשרות משיכת כספים ללא מס מקופות גמל עם יתרה נמוכה

אושרו התקנות המאפשרות משיכת כספים ללא מס מקופות גמל עם יתרה נמוכה
24 בפברואר 2014, כ"ד ב אדר א תשע"ד, בשעה 11:20

​ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום תקנות המוציאות לפועל את החוק שאושר בוועדה, לפיו עד ל- 31 במרס 2015 יוכלו עמיתים בקופת גמל לתגמולים, בקופת גמל לא משלמת לקצבה, בקופת גמל ענפית ובקופת גמל מבטיחת תשואה מורשית, למשוך ללא חיוב במס סכום חד פעמי בסך של עד 7,000 ₪ מחשבונות בעלי יתרה של עד סכום זה. זאת על מנת לאפשר לעמיתים להימנע מתשלום דמי ניהול בקופות גמל לתגמולים בעלי יתרה צבורה נמוכה, אשר עתידים להתייקר בתחילת שנת 2016. להמשיך לקרוא

מערכת להשוואת קופות גמל למי שצריך

כאן