קטגוריה: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

משרד התעשייה,המסחר והתעסוקה

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יחסי עבודה וזכויות עובדים 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

שילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה

שילוב אנשים עם מוגבלויות