קטגוריה: שמואל חיימוביץ

לזכרם -אילן גילאון באירוע במלאת חודש לפטירתו של שמואל חיימוביץ' ז"ל – סרטון שהוקרן ב-2017

כל הזכויות שמורות ליותר הסרט

רמפה לגן עדן – סרט לזכרו של שמואל חיימוביץ' ז"ל

הוקרן באירוע במלאת שנה לפטירתו שהתקיים בתאריך 19.8.18 בקרית הצעירים, רמת השרון.  בתקווה שישמש השראה לאחרים.  הובא לכאן ברשות המשפחה.
שמואל מרדכי חיימוביץ' (1953 – 30 באוגוסט 2017), היה אלוף פאראלימפי, אדריכל ומתכנן ערים ישראלי, וממונה נגישות ארצי בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .
וחבר יקר.