קטגוריה: תו נכה לחו"ל

ביהמ"ש: תו נכה אינו מאפשר לחנות בכל מקום

ביהמ"ש: תו נכה אינו מאפשר לחנות בכל מקום
לפסק הדין בעניין עיריית עפולה נ' לויט
‏יום שני ‏27 ‏ינואר ‏2014
המשך המידע כאן
כל הזכויות שמורות למערכת פסק דין PsakDin.co.il

משרד התחבורה הפסיק הנפקת תגי חנייה לחו"ל

משרד התחבורה הפסיק הנפקת תגי חנייה לחו"ל

משרד התחבורה הפסיק הנפקת תגי חנייה לנכים לחו"ל, מסיבות חוקיות וביטחוניות מיולי 2006.
עדיין עובדים מול האיחוד האירופי ומדינות אחרות על תג חנייה בינלאומי.

עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית קיימת אפשרות לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת המדינה אליה אתה נוסע את תג הנכה שברשותך וכל מסמך אחר שיראה לך רלוונטי ומועיל ולפנות לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, על מנת לברר מהן זכויותיך".

משרד התחבורה פועל להוציא הנחיות למשרדי הרישוי על הנהלים החדשים. כמו כן מתכוון משרד התחבורה לעמוד בקשר עם משרד החוץ לקידום הסכמי הכרה הדדית של תגי נכה עם מדינות בעולם.

בארה"ב ניתן לגשת למשרדי התחבורה המקומיים עם תג הנכה הישראלי, עם כרטיסי הטיסה ודרכון ולקבל תג חנייה זמני.

כל הזכויות שמורות למשרד התחבורה