קטגוריה: נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית

התאגידים ואנשים פרטיים המפעילים מוניות מונגשות ודרכי ההתקשרות

כיום פועלות בארץ כ – 900 מוניות מיוחדות המונגשות לנכים, על פי רישיונות מיוחדים, שהוענקו להם ממשרד התחבורה. בכל מונית מונגשת מותקן מעקה הרמה לכיסא גלגלים או מעלון מיוחד, המאפשר עלייה וירידה נוחה של נכים בכיסא גלגלים. המידע- ברשות הארצית לתחבורה ציבורית
כל הזכויות שמורות ל –הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

בשורה לנוסעי התחבורה הציבורית: ועדת הכספים אישרה – החל מהשבוע הבא הנחה של 14.5% בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית

18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו, 
בשורה לנוסעי התחבורה הציבורית
ועדת הכספים אישרה בחקיקה: תעריפי התחבורה הציבורית יוזלו ב- 14.5%

להמשיך לקרוא

נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית

​​החוק במלואו מובא כאן 
לטובת הציבור שאיננו מודע, החלק החשוב שנשלח לי ע"י נציבות השיוויון
בירושלים.
תודה גדולה לנציב השיוויון מר אחיה קמארה, ועו"ד עירית שביב-שני -משרד המשפטים.
החוק:
להדפיס ולשמור יחד עם רישיון הרכב .
להמשיך לקרוא

נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית

נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית
71א1. (א) מי שניתן לו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית רשאי לנהוג ברכב שלגביו ניתן התג האמור בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית, למעט בנתיב שיועד, על פי תמרור, לרכב להסעת המונים שאינו אוטובוס.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב.
(ג) השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הנתיבים שבהם רשאי לנהוג מי שניתן לו תג נכה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שחלפו שנתיים ממועד התחילה של סעיף זה.

תוספת תשיעית
(סעיף 71א1)
1. תג נכה התואם במראהו את תמרור 437: חניה לרכב של נכה – משותק רגלים, בהתאם להודעת תעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970.
להדפיס ולשמור ברכב