קטגוריה: פניות הציבור רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול

עובד זר סיעודי -הנחיות

החל מסוף שנת 2008 העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד מתבצעת בתיווך לשכות פרטיות מורשות לעניין זה.

היתר העסקת עובד זר ניתן ישירות למעסיק הסיעודי ולא ללשכה הפרטית.

תפקידה של הלשכה הפרטית  מתמצה בהבאת העובד הזר מחו"ל, תיווכו למעסיק וטיפול שוטף בהעסקה בהתאם לתנאי הנוהל.

מענה טלפוני וקבלת קהל – אגף היתרים – ענף סיעוד

טלפון: 1-700-707-147, פקס: 6294426 – 02

מחוז ירושלים
קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-18:00
רח' אגריפס 42, בניין כי"ח, קומה 5
מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30
מספר הטלפון: 1-700-707-147

מחוז צפון
קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-18:00
רח' פל ים 7/9, בניין צים קומה 1
מענה טלפוני בימים ראשון ושלישי בין השעות 08:30-12:30
מספרי הטלפון: 1-700-707-147

מחוז ת"א והמרכז
קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-16:00
רח' מנחם בגין 125 קומה 2, קרית הממשלה, ת.ד 7105, תל אביב 61070
מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30
מספרי הטלפון: 1-700-707-147

מחוז הדרום
קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-16:00
רח' אלומות 12, פארק תעשייה עומר קומה 2
מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30
מספר הטלפון: 1-700-707-147

חוזרים

חוזר ראש מינהל מספר 63/12 – עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי – לשנת 2013

01.01.2013

מידע בדבר מאגר הסיעוד

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד 2013

שירותים וטפסים

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

טופס בקשה לביצוע מבחן תלות

בקשה להקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד

בקשה לביטול הקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד

נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות

מידע בעניין אגרות בקשה

פרסום לשכות לעובדים זרים בעברית 2011

פרסום לשכות לעובדים זרים בעברית 2011

כל הזכויות שמורות למשרד התמ"ת

הארכת אשרה לעובד זר סיעודי

הארכת אשרה לעובד זר סיעודי 

זכותון לעובד הזר

Zchuton זכותן לעובד זר

טופס בקשה לביצוע מבחן תלות

טופס בקשה לביצוע מבחן תלות 

טופס א,ב,ג,ד,ה 

הסבר לקבלת שירות

תשלום מכוונן עבור אישור העסקה,יחידת הסמך
התשלום בכרטיס אשראי

בקשה להקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד

בקשה לביטול הקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד

הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי

חידוש היתר העסקת עובד זר בסיעוד

חידוש היתר העסקת עובד זר בסיעוד

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לשנת 2011


‪רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול – מדיניות העסקת עובדים זרים – שאלות
 ותשובות

רשות האוכלוסין וההגירה

מענה טלפוני וקבלת קהל – אגף היתרים – ענף סיעוד

טלפון: 1-700-707-147, פקס: 6294426 – 02

מחוז ירושלים

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-18:00

רח' אגריפס 42, בניין כי"ח, קומה 5

מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30

מספר הטלפון: 1-700-707-147

מחוז צפון

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-18:00

רח' פל ים 7/9, בניין צים קומה 1

מענה טלפוני בימים ראשון ושלישי בין השעות 08:30-12:30

מספרי הטלפון: 1-700-707-147

מחוז ת"א והמרכז

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-16:00

רח' מנחם בגין 125 קומה 2, קרית הממשלה, ת.ד 7105, תל אביב 61070

מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30

מספרי הטלפון: 1-700-707-147

מחוז הדרום

קבלת קהל בימים שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30 ובין השעות 14:30-16:00

רח' אלומות 12, פארק תעשייה עומר קומה 2

מענה טלפוני בימים ראשון, ושלישי בין השעות 08:30-12:30

מספר הטלפון: 1-700-707-147

טופסי בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים בענף הסיעוד

טופסי בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים בענף הסיעוד

פניה ליחידת ההיתרים ענף הסיעוד
רח' אגריפס 42, בניין כי"ח, קומה 5, ירושלים.

טלפון  1-700-707-147

טלפון  02-6294426

מחלקת פניות הציבור
המחלקה לפניות הציבור רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים, מסילת ישרים 6, ירושלים, מיקוד 94584.

מענה טלפוני לברור מצב הפניה יעשה בטלפון:  02-6294701 בין השעות 13:00 – 15:00 בלבד.

פניות ניתן לשלוח בדואר ו/או באמצעות הפקס:  6294750 – 02

החל מה -1 בינואר 2010 מי שנדחה על ידי הביטוח הלאומי מחמת גובה הכנסותיו יפנה ישירות
לענף הסיעוד ברשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול לצורך ביצוע הערכת תלות.

ביצוע הבדיקה כרוך בתשלום אגרה

העסקת עובד זר בסיעוד