קטגוריה: נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה- 21 – הספר השלם

נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה-21

ספר שהוציאה נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות
מוזמנים לקרוא  כאן קראו פרק 3 על התפתחות הנגישות .