קטגוריה: הנפקת תעודת אזרח ותיק

תביעה לקצבת אזרח ותיק / תביעה להשלמת הכנסה

אפשרי דרך האינטרנט –ביטוח לאומי
הנחיות למילוי הטופס כאן

הנפקת תעודת אזרח ותיק

שירות זה מספק מידע על תהליך ההנפקה של תעודת אזרח ותיק ומאפשר להגיש בקשה להנפקת התעודה. זכאים לקבל את השירות אזרחים ותיקים
חוק האזרחים הותיקים קובע כי אזרח ותיק הינו תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל פרישה מעבודה כמשמעותו בחוק גיל פרישה.
גיל הפרישה כיום עבור גבר הוא 67 שנים ועבור אישה 62 שנים. המשך המידע כאן
להמשיך לקרוא