קטגוריה: הלוואה עומדת

02.07.2013 : חוזר מספר 1991 – סכום המיסים לחודש יולי 2013

02.07.2013 : חוזר מספר 1991 – סכום המיסים לחודש יולי 2013

למידע מאתר המוסד ללביטוח לאומי בקובץ PDF כאן MISIM 07.2013
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות 2002

הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות 2002

שנערך ונחתם בירושלים ביום ה' באב התשס"ב (14 ביולי 2002)

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי