קטגוריה: חוזרים

חוזר ‏נכות/ 1765 זכאות לשיקום מיקצועי לחיילי צד"ל

חוזר ‏נכות/ 1765
הנדון: זכאות לשיקום מיקצועי לחיילי צד"ל כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות 1770 קביעת אחוז נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים

130 /08 חוזר
חוזר נכות/ 1790
הנדון: חוזר נכות 1770 קביעת אחוז נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים
כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד

101 /08 חוזר
חוזר נכות/ 1786
חוזר שיקום/ 1240
הנדון: חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד ,המשך המידע כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נכות 1770 שיעורי גימלאות נכות כללית לחודש

שיעורי גימלאות נכות כללית לחודש ינואר 2008
חוזר נכות 1770 נכון ליום  20.07.2014  כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

חוזר נפגעי עבודה/ 1487 הנדון 6 תיקון סעיפי ליקוי 34 – 33 – למבחנים הרפואיים – סימולציה

חוזר נכות/ 1775
חוזר נפגעי עבודה/ 1487
הנדון 6 תיקון סעיפי ליקוי 34 – 33 – למבחנים הרפואיים – סימולציה
חוזר נכות 5331 חוזר נ"ע 5843
הלשכה לייעוץ רפואי בשיתוף עם האגודה הפסיכיאטרית, מינהל הגימלאות המחלקה המשפטית כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי