קטגוריה: חקיקה בנוגע לחישוב דמי אבטלה כהכנסה מעבודה

עדכונים בנושא אבטלה מ-7 ביולי 2020

תאריך פרסום: 07.07.2020​ לעדכונים לחצו כאן
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי

המועד להגשת הערות הציבור לתזכירי חוק בנושא קצבאות הבטחת הכנסה, נכות ואזרח ותיק הוקדם ל- 8.5.2020

תאריך פרסום: 03.05.2020
​הביטוח הלאומי יוזם חקיקה בנוגע לחישוב דמי אבטלה כהכנסה מעבודה, לצורך קביעת זכאות לקצבאות שונות, וזאת במטרה לסייע למבוטחים לקבל קצבה גבוהה יותר.
להלן 2 תזכירי חוק בנושא. המועד להגשת הערות הציבור לתזכירי החוק הבאים, הוקדם מ- 17/5/20 ל- 8/5/20. מידע מפורט כאן