קטגוריה: מבחן תלות

מפסיקים את מבחני התלות המשפילים לקבלת גמלת סעד – חיים כץ

הנחיתי את הגורמים המקצועיים בביטוח הלאומי להביא בפניי תכנית להפסקת בדיקות התלות הפוגעות בכבוד האדם, ולהעביר גמלת סיעוד אוטומטית לקשישים מגיל מוגדר מראש, על בסיס מבחן הכנסות והצגת מסמכים על מצבם הרפואי. כאן
כל הזכויות שמורות לחיים כץ ופיסבוק