קטגוריה: קבלת הטבות בניידות לאחר גיל פרישה

קביעת זכאות לגמלת סיעוד למי שמלאו לו 80 שנים וטרם הגיע לגיל 90

קביעת זכאות לגמלת סיעוד למי שמלאו לו 80 שנים וטרם הגיע לגיל 90
כאן   >            1418 SIUD FOR AGE 80-90

כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי  

קשישים בלי חימום בקור: "גם בדידות הורגת"

קשישים בלי חימום בקור: "גם בדידות הורגת"
מחקר קובע שכ-20 אחוז מהקשישים בישראל לא יכולים לממן חימום לבתיהם במהלך החורף. ולנטין (83) מערד, בנו (78) מתל אביב וגלית (63) מדימונה מנסים לצלוח את הסערה: "יש תנור, אבל הוא מבזבז הרבה חשמל",להמשך הכתבה כאן
עומרי אפרים ומיכל מרגלית פורסם: 12.12.13
כל הזכויות שמורות ל-YNET

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקמת קרן למימון תרופות לאזרחים ותיקים מעוטי יכולת), התשע"ג–29/07/2013

מספר פנימי: 483140
הכנסת התשע-עשרה
יוזמים:      חברי הכנסת  אורלי לוי אבקסיס,חיים כץ, עפו אגבאריה, יעקב מרגי,                     שולי מועלם-רפאלי,   איציק שמולי,
            פ/1558/19        כאן         1558 EZRACHIM VATIKIM             

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקמת קרן למימון תרופות לאזרחים ותיקים מעוטי יכולת), התשע"ג–29/07/2013
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל

קבלת הטבות בניידות לאחר גיל פרישה

קבלת הטבות בניידות לאחר גיל פרישה
‏לפי הסכם הניידות אי אפשר להגיש תביעה לגמלת ניידות לראשונה לאחר גיל הפרישה.
מי שקיבל גמלת ניידות לפני שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי להמשיך ולקבל גמלת ניידות, אם מתקיימים בו תנאי הזכאות לגמלת ניידות, בכפוף להסכם הניידות, ובלבד שבנוסף לכך מתקיים בו אחד מאלה:

1. הוא קיבל קצבת ניידות בסמוך לפני גיל הפרישה.
2. הוא קיבל הלוואה עומדת בתוך 4 השנים שקדמו לגיל הפרישה.
3. הוא קיבל הלוואה עומדת לרכישת הרכב, הנמצא עדיין ברשותו ובבעלותו.

מי שעונה על התנאים הרשומים למעלה, אבל הגיע לגיל 65 לפני 1.1.02, תיבדק זכאותו להלוואה עומדת בלבד, בכפוף לתנאי קבלת הלוואה עומדת בהסכם הניידות.
כל הזכויות שמורות למוסד לביטוח לאומי